Ngân hàng VietABank Huyện Thăng Bình Quảng Nam

Ngân hàng Việt Á có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Thăng Bình.

  • PGD Thăng Bình

    ĐT 613, Thị Trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam