Ngân hàng VietABank Huyện Bình Sơn Quảng Ngãi

Ngân hàng Việt Á có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Bình Sơn.

  • PGD Bình Sơn

    Tổ 10 KV 3, Thị trấn Châu Ổ, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quãng Ngãi